Do pobrania

W górę

Akty prawne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1952 ze zm.)
UCHWAŁA NR XII/90/19 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pyrzyce świadczenia pieniężnego „Bon podarunkowy - Wieloraczki”
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i ośw
ROZPORZADZENIE-RADY-MINISTROW-z-dnia-7-sierpnia-2015-r-w-sprawie-wysokosci-dochodu
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. rok 2017, poz. 1428)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U. z 2010
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz.U. z 2016r. poz. 1860)
 
 
Powered by Phoca Download