Strona w budowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprasza opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych -  uczestników projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19 do skorzystanie z dyżurów.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach informuje, iż od dnia 02.06.2020 r. wznowiono dyżury pełnione przez pracowników socjalnych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych -  uczestników projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19.

 Serdecznie zapraszamy

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19

Stan na dzień 31.03.2020 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19

Stan na dzień 06.03.2020 r.