Głównej zawartości

Komunikat alertu

Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Projekt noweli przepisów trafił już do konsultacji społecznych. Rozszerzona formuła programu pozwoli na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Wyjaśniamy krok po kroku

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyjasniamy-krok-po-krokuhttps://www.gov.pl/web/rodzina/wyjasniamy-krok-po-kroku

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1

Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus"

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-gdzie-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plushttps://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-gdzie-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus

Jak wypełnic wniosek o "Rodzina 500 plus"

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plushttps://www.gov.pl/web/rodzina/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus

"Rodzina 500 plus" w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus-w-unii-europejskiejhttps://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus-w-unii-europejskiej

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie są już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawczehttps://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze

Podręcznik dla samorządów

Podręcznik dla samorządów

https://www.gov.pl/web/rodzina/podrecznik-dla-samorzadowhttps://www.gov.pl/web/rodzina/podrecznik-dla-samorzadow

Prawo

Pliki do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-rodzina-500-plushttps://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-rodzina-500-plus

Komunikaty

Komunikaty związane z programem Rodzina 500+ na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikaty-dla-samorzadowhttps://www.gov.pl/web/rodzina/komunikaty-dla-samorzadow

Pytania i odpowiedzi dot. Programu "Rodzina 500 plus"

Poniżej prezentujemy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania dotyczące programu Rodzina 500 plus.

https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-rodzina-500-plushttps://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-rodzina-500-plus

Informatory "Rodzina 500 plus"

Pliki do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/informatory-rodzina-500-plushttps://www.gov.pl/web/rodzina/informatory-rodzina-500-plus

Materiały do pobrania

Pliki do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-do-pobraniahttps://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-do-pobrania

Jak zmniejszyć rozmiary załączników

Zmniejszanie rozmiarów załączników do Wniosku Rodzina 500+

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zmniejszyc-rozmiary-zalacznikowhttps://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zmniejszyc-rozmiary-zalacznikow

Dokumenty, raporty i opracowania

Prezentujemy raporty, analizy i opracowania dotyczące polityki rodzinnej w Polsce i na świecie

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-i-opracowaniahttps://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-i-opracowania

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus