Akty prawne

W górę

Prawo

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. rozporządzenie rady ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3._wzor-_kwestionariusz_rodzinnego_wywiadu_srodowiskowego
5. obwieszczenie marszałka sejmu rzeczypospolitej polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
6. rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r.
7. uchwała nr xxiv16104 rady miejskiej w pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w rzeczypospol
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyżs
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r.
rozporządzenie rady ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XXII.162.20 z 23 kwiernia 2020 r.
 
 
Powered by Phoca Download