Ustawa za życiem – jest to ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnoprawne.

Dotyczy dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem”

Informator „Za Życiem”

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-

Ustawa

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-za-zyciem

 

Osoby spełniające wymogi zawarte w Ustawie „Za życiem” i chcące skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny mogą złożyć wniosek w tutejszym Ośrodku.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Ratuszowy 1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 91 5 611-166

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

W ramach interwencji kryzysowej udziela się pomocy psychologicznej, terapeutycznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego.

Dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej odbywają się dwa razy w tygodniu:

w poniedziałki w godz. 16.00 do 19.00

w środy w godz. 16.30 do 18.30 

tel. 91 3 979 – 046

ul. Młodych Techników 7

 

Pliki do pobrania 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "ZA ŻYCIEM"

Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:

 ·         zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;

 ·         zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);

 ·         zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

 ·         zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

 ·         zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;

 ·         zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych.

 Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy :

 ·         dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,

 ·         dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,

 ·         choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),

 ·         kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 O świadczenie może się ubiegać (bez względu na dochód):

 ·         ojciec

 ·         matka

 ·         opiekun prawny

 ·         opiekun faktyczny

 Termin złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Wniosek


Zaświadczenie lekarskie