Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku

w godzinach 7ºº – 10ºº i 14ºº – 15ºº

Rejony Pracy pracowników socjalnych:

 

Pani Agnieszka Gajewska – Kuca, pok. nr 9,

tel. 91 5 611-162,

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - prowadzi postępowanie z zakresu przemocy w rodzinie i zastępuje Dyrektora OPS w czasie nieobecności. 

 

Pani Izabela Rogojsza - Pawlaczyk, pok. 6,

tel. 91 5 611-169,

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

* Pyrzyce: ul. Młyńska, Plac Wolności, Poznańska, Reja, Rejtana, Rolna, Sienkiewicza, Staffa, Staromiejska, Wiosenna,

* Miejscowości: Brzesko, Letnin, Mechowo;

 

 

Pani Marzena Nawrocka, pok. nr 15,

tel. 91 5 611-157

* Pyrzyce: ul. Kasprowicza, Konopnickiej, Kościuszki, Niepodległości, Owocowa, Warszawska;

* Miejscowości: Brzezin, Czernice, Nowielin,  Okunica, Stróżewo;

 

Pani Jolanta Ewa Drynia, pok. nr 22,

tel. 91 5 611-167

* Pyrzyce: ul. 1 Maja, Czerwonomłyńska, Magazynowa, Podmiejska, Poniatowskiego, Reymonta, Równa, Różana, Sikorskiego, Spokojna, Słowackiego, Szczecińska, Tęczowa, Turkusowa, Żwirki i Wigury;

* Miejscowości: Obojno;

 

Pani Sylwia Gierchowska, pok. nr 16 ,

tel. 91 5 611-160

* Pyrzyce: ul. Krótka, Kochanowskiego, Mickiewicza, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Stargardzka;

* Miejscowości: Giżyn, Mielęcin, Turze, Ryszewo;

 

Pani Ewa Śluborska, pok. nr 22,

tel. 91 5 611-167

* Pyrzyce: ul. 2 Marca, Dąbrowskiego, Dworcowa, Krasickiego, Kwiatowa, Podgrodzie, Tuwima, Willowa;

* Miejscowości: Młyny, Nieborowo, Ryszewko;

 

Pani Agnieszka Ragin, pok. nr 20,

tel. 91 5 611-153

* Pyrzyce: ul. Akacjowa, Basenowa, Ks. Bogusława, Cmentarna, Głowackiego, Górna, Lipiańska,Lipowa, Młodych Techników, Nad Potokiem, Przyszłości;

 

Pani Magdalena Sroka,  pok. nr 15,

tel. 91 5 611-157,

* Pyrzyce: ul. Polna;

* Miejscowości: Rzepnowo, Żabów;

 

Pan Rafał Strugiński,  pok. nr 16,

tel. 91 5 611-160,

* Pyrzyce: ul. Asnyka, Bankowa, Brzechwy, Ciepłownicza, Ks. Barnima, Leśmiana, Rycerza Przybora, Słoneczna; Sportowa, Wały Chrobrego, Pod Lipami, Zabytkowa;

 * Miejscowości: Krzemlin;

 

Pani Marta Szymańska-Korniejew,  pok. nr 20,

tel. 91 5 611-153,

* Pyrzyce: ul. Jana Pawła II, Kilińskiego, Narutowicza, Szkolne;

 * Miejscowości: Obromino, Pstrowice.

 

 Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

  1. praca socjalna,
  2.  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  3.  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
  4.  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
  5.  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  6.  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
  7.  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
  8.  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
  9.  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.