Na terenie Gminy Pyrzyce funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego w Żabowie. Placówka  to miejsca, które oferuje wsparcie i opiekę dla osób z różnymi potrzebami przez część dnia. Zabawa jest ważnym elementem w placówce wsparcia dziennego, ponieważ pozwala uczestnikom rozwijać umiejętności społeczne, kreatywność i relacje międzyludzkie. Zazwyczaj organizowane są różnorodne aktywności, takie jak gry planszowe, zajęcia plastyczne, muzyka, taniec, czy sport, które są dostosowane do zainteresowań i możliwości każdego dziecka. Zabawa może być też integralną częścią terapii, pomagając uczestnikom wyrażać emocje i rozwijać umiejętności komunikacyjne.

 

Tekst: Anna Kostanowicz

Zdjęcia: Edyta Piotrowska