Zarządzenia

W górę

Zarządzenia 2022 r.

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach
ZARZADZENIE NR 3 /2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 05.05.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Pyrzyce
Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie skróconego czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w okresie upałów
Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odzieży ochronnej i roboc
Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzania planu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach na rok 2023
 
 
Powered by Phoca Download