PROGRAM OSŁONOWY  „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024 dla Gminy Pyrzyce

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Gmina Pyrzyce przystąpiła do kontynuacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Bezpośrednim realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Program jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu można uzyskać opaskę bezpieczeństwa” która jest połączona z całodobowym centrum monitoringu lub przedłużyć okres korzystania z opaski w przypadku osób objętych wsparciem w 2023 r.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z się  z dyspozytorem, który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców gminy Pyrzyce zainteresowanych udziałem w programie do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach w celu uzyskania  szczegółowych informacji: osobiście  w sekretariacie Ośrodka, mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, pokój 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 56 11 150.

                                                                        

 

Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                       (-) Marzena Podzińska

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Do pobrania:
1.


2.
3.
4.
5.