ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”- świadczenie usług asystenckich”.

 

 Pyrzyce, dnia 18 maja 2020 r.

 OPS-RPOWZ.50.3.2020

 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) zawiadamia o ofertach złożonych w dniu 18 maja 2020 r.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”- świadczenie usług asystenckich. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10.15.

 

 Przetarg nieograniczony OPS-RPOWZ.50.3.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego  na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  na stanowisko asystenta osoby niepełnoprawnej w ramach Projektu pn. „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Szczególe informacje znajdują się w Specyfikacji ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Załączniki

W sprawach formalnych i merytorycznych informacji udzieli:

Pani Agnieszka Gajewska-Kuca - tel. 91 5 611-162; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani Anna Kostanowicz tel. 91 5 611-165 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19

Stan na dzień 31.03.2020 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19

Stan na dzień 06.03.2020 r.