Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Zarządzeniem Nr 833/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2009r. został powołany Gminny Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie Uchwały Nr XXIV/195/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Pyrzyce na lata 2008-2015.

Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXXVIII/387/13 w sprawie zmiany w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego:91 5 611-162