Zgodnie z zapisem w art. 6, ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390) oraz innych ustaw do zadań własnych gminy należy:

-        opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

-        prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

-        zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

-        tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018 – 2021.

Uchwała nr XLIV/332/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Pyrzyce na lata 2022-2025 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

Załącznik do programu: 

 

 

W związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 poniżej znajdują się dane teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 1.  

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 do pobrania:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-rok-2023

 

  

Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Pyrzyckim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

 ul. Młodych Techników 7

 74-200 Pyrzyce

 Tel. (91) 88 74 120 do 125, (91) 3979 046, (91) 83 56 089

 Fax. (91) 88 74 126

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Realizacja Programów Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

 Punkt Interwencji Kryzysowej

 Siedziba PIK mieści się w budynku PCPR Pyrzyce

 prawnicy: wtorek 16.00-19.00, środa 16.30-18.30

 psycholog: poniedziałek 14.00-19.00, środa 14.00-19.00

 Formy pomocy udzielane ofiarom przemocy:

 - poradnictwo psychologiczne,

 - poradnictwo prawne,

 - działania informacyjne.

 Zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w każda ostatnią środę miesiąca w godz. 14.00-15.00 w budynku PCPR w Pyrzycach

 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 ul. Młodych Techników 7

 74-200 Pyrzyce

 tel. : (91) 88 74 110, pon. - pt. 7.00 – 15.00

 (91) 88 74 111, (91) 88 74 112, - całodobowo, Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - udzielanie schronienia i pomocy psychologicznej dla dzieci doznających przemocy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
tel. (91) 561 11 50
fax . (91) 561 11 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach

 Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Pyrzyce tel. 91/570 47 56 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

Zespół Interdyscyplinarny w Pyrzycach

 ul. Plac Ratuszowy 1 , 74-200 Pyrzyce

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Bielice

 ul. Jana Pawła II 34

 74 – 202 Bielice

 tel./fax 91 5644 228

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach

 Ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice

 

Zespół Interdyscyplinarny w Bielicach

 ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach

 ul. Myśliborska 3 (budynek SPZOZ)
74 – 240 Lipiany
tel. 91 564 14 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach

 Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipiany

 ul. Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
tel. 91 564 10 69, 91 564 10 49
tel./fax 91 564 13 85

 

Zespół Interdyscyplinarny w Lipianach

 Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipiany, ul. Plac Wolności 1

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach

 74-204 Kozielice 73

 Tel. 91 563 03 77 , 91 561 11 38

 Kontakt: tel. 48 915 630 377

 Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach

 74-204 Kozielice 73

 

Zespół Interdyscyplinarny w Kozielicach

 74-204 Kozielice 73

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

 74-210 Przelewice 75
przyjmowanie interesantów:
Numer telefonu: (91) 564-33-92, 564-33-93, wew. 27, 391 38 27 ,
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach

 Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Przelewice tel. 91/5643 392 lub 93 wew. 26 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Zespół Interdyscyplinarny w Przelewicach

 74-210 Przelewice 75, tel. 91/3913826

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach
Warnice 66, 74-201 Warnice
Tel/fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17,
(91) 578 32 84

 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

 Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Warnice

 Tel. 91 578 32 84 wew. 25

 

Zespół Interdyscyplinarny w Warnicach

 Warnice 66 , 74-201 Warnice

 

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

 ul. Tadeusza Kościuszki 24, 74-200 Pyrzyce

 tel: 477828511

 

Komisariat Policji w Lipianach

 ul. Jedności Narodowej 54, 74-240 Lipiany

 tel: 47782 85 76

 

Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach

 ul. Tadeusza Kościuszki 24, 74-200 Pyrzyce

 tel: 091 570 49 10

 

 

 

  Wykaz instytucji pomocowych 

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa – zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

 

 


Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Zarządzeniem Nr 833/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2009r. został powołany Gminny Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie Uchwały Nr XXIV/195/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Pyrzyce na lata 2008-2015.

Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXXVIII/387/13 w sprawie zmiany w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego:91 5 611-162

 

Jak postępować w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka – instrukcja

Czas epidemii oraz związana z nią izolacja społeczna zdaje się wzmagać zjawisko przemocy domowej, które dotyka również najmniejszych i najbardziej bezbronnych uczestników domowego ogniska. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wychodząc naprzeciw w/w zasygnalizowanej sytuacji, przygotowała instrukcję postępowania interwencyjnego w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka w okresie epidemii.

Sam dokument został opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, złożony z psychologów, psychoterapeutów i prawników, którzy na co dzień zajmują się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych.

Opracowany dokument skierowany jest przede wszystkim do pracownikom służb medycznych, społecznych i pracownikom oświaty.

W opracowaniu znalazła się m.in. zalecana procedura podejmowania interwencji w sprawie dziecka krzywdzonego w okresie pandemii koronawirusa.

Link do opracowania:
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/04/Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii.pdf

Procedura odbierania dziecka

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA:

I. Ma zastosowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

II. Następuje bez wcześniejszego orzeczenia sądu,

III. Decyzję o odebraniu dziecka podejmowana jest wspólnie przez pracownika socjalnego wspólnie, funkcjonariusza Policji, lekarza (lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką) pracownik socjalny ma prawo odebrać dziecko z rodziny w sytuacji gdy wykonuje swoje obowiązki służbowe tj. w godzinach swojej pracy

GŁÓWNE ZASADY POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY

 1. Pracownik socjalny ma OBOWIĄZEK niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin POWIADOMIĆ SĄD OPIEKUŃCZY O ODEBRANIU DZIECKA I MIEJSCU JEGO UMIESZCZENIA
 2. SĄD NIEZWŁOCZNIE, nie później jednak jak w ciągu 24 godzin, WYDAJE ORZECZENIEo umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny,
 3. Na odebranie dziecka PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIEdo sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia.Zażalenie MOŻE BYĆ WNIESIONE ZA POŚREDNICTWEM PRACOWNIKA SOCJALNEGO LUB FUNKCJONARIUSZA POLICJI, którzy dokonali odebrania dziecka. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.

OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH OSÓB, UCZESTNICZĄCYCH W PROCEDURZE ODEBRANIA DZIECKA:

a) PRACOWNIK SOCJALNY 
przed odebraniem :
– wezwanie policji i lekarza (lub ratownika medycznego, pielęgniarki),
– przedstawienie sytuacji ,
– podjęcie wspólnie z policjantem, lekarzem (lub ratownikiem medycznym, pielęgniarką) decyzji o odebraniu dziecka,
w trakcie odbierania 
– wręczenie rodzicom (opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka) – na piśmie, pouczenia o prawie do złożenia zażalenia wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, gdyż rodzice są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, należałoby rozważyć przesłanie pouczenia pocztą, za poświadczeniem odbioru,
po odebraniu 
– umieszczenie dziecka u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej,
– powiadomienie sądu opiekuńczego – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej,
– przyjęcie od rodziców/opiekunów zażalenia na odebranie dziecka. W przypadku wniesienia zażalenia za pośrednictwem pracownika socjalnego, który dokonał odebrania dziecka – niezwłoczne przekazanie zażalenia do sądu.

b) POLICJANT
przed odebraniem:
– sprawdzenie legitymacji pracownika socjalnego,
– ustalenie tożsamości odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, a w razie potrzeby – lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki i innych uczestników postępowania, obecnych w miejscu wykonywania czynności,
– zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi dziecka, będącymi w posiadaniu pracownika socjalnego,
– ocena na podstawie informacji i okoliczności faktycznych zastanych na miejscu stopnia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka i przedstawienie pracownikowi socjalnemu swojego stanowiska co do zasadności jego odebrania,
– współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym, lekarzem (lub ratownikiem medycznym, pielęgniarką) w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka,
w trakcie odbierania:
– zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania,
– w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie pogotowia ratunkowego,
– wręczenie rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka pisemnego pouczenia o prawie złożenia do właściwego miejscowo sądu opiekuńczego zażalenia na odebranie dziecka. Policjanci nie robią tego, jeśli rodziców pouczył pracownik socjalny.
po odebraniu:
– na wniosek pracownika socjalnego udzielenie niezbędnej pomocy przy umieszczeniu dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej. Pomoc, o której mowa, będzie polegała w pierwszej kolejności na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania,
 • ustaleniu tożsamości osoby najbliższej, uprawnionego członka rodziny zastępczej lub uprawnionego pracownika placówki opiekuńczo wychowawczej, w której umieszczone zostanie dziecko,

– sporządzenie (po zakończeniu czynności) notatki urzędowej z przeprowadzonych czynności zawierającej w szczególności: imię i nazwisko oraz stopień służbowy; określenie daty i miejsca przeprowadzonych czynności; informacje o formie i treści wniosków pracownika socjalnego, na którego wniosek podjęte zostały czynności; imię i nazwisko pracownika socjalnego oraz adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; imię i nazwisko lekarza lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny;

 • imię i nazwisko oraz inne dane niezbędne do ustalenia tożsamości odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz innych uczestników postępowania obecnych w miejscu wykonywania czynności;
 • opis wykonanych czynności, w tym informacje o podjętej decyzji, z uwzględnieniem stanowisk poszczególnych uczestników;
 • wskazanie osób, którym funkcjonariusz wręczył pisemne pouczenie o prawie do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka;
 • informację o wniesieniu za pośrednictwem funkcjonariusza Policji zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka;
 • informację o osobie i miejscu, w którym umieszczono odebrane dziecko, jeśli policjant będzie uczestniczył w tej czynności.

Kopia sporządzonej notatki urzędowej przekazywana jest do sądu opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

c)    LEKARZ (RATOWNIK MEDYCZNY, PIELĘGNIARKA) 
przed odebraniem
– zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi dziecka, będącymi w posiadaniu pracownika socjalnego,
– określenie stanu zdrowia dziecka, udzielenie pomocy lekarskiej,
-ocena na podstawie informacji i okoliczności faktycznych zastanych na miejscu stopnia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka i przedstawienie pracownikowi socjalnemu swojego stanowiska co do zasadności jego odebrania,
– współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym i policjantem w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka,
przed odebraniem, w trakcie odbierania i po odebraniu dziecka
– czuwanie nad stanem zdrowia dziecka

PRZEWÓZ DZIECKA

Przepisy nie regulują wprost sposobu przewozu dziecka po jego odebraniu do miejsca umieszczenia. Należy przyjąć za zasadę, że za kompleksowe zabezpieczenie sytuacji dziecka, odpowiadają trzy służby biorące udział w procedurze odbierania dziecka z rodziny. Pracownik socjalny decyzję o odebraniu dziecka podejmuje wspólnie z policją oraz pracownikiem ochrony zdrowia. Jedna ze wskazanych ustawowo służb będzie dysponowała samochodem służbowym lub wykorzystywanym do celów służbowych. Kwestie techniczne należy więc rozstrzygnąć przy współpracy i wspólnym podejmowaniu decyzji pomiędzy trzema służbami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczącymi w zdarzeniu. Zgodnie z art. 39 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cmwzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym, nie dotyczy to jednak przewozu dziecka taksówką osobową, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), lub pojazdem Policji. Jeżeli po uzgodnieniu z pozostałymi służbami, obowiązku przewiezienia dziecka podejmie się pracownik socjalny, to obowiązek ten spoczywa na samorządzie gminnym lub powiatowym jako organie odpowiedzialnym za realizację wszystkich zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W takim przypadku to samorząd gminny lub powiatowy będzie zobowiązany do zorganizowania dowiezienia dziecka do określonego miejsca w celu zabezpieczenia jego sytuacji lub do pokrycia kosztów zorganizowania transportu. Należy także mieć na uwadze, że na żądanie pracownika socjalnego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 59810 kpc w związku z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Pomoc udzielona przez Policję może więc polegać na dowiezieniu dziecka do odpowiedniej placówki lub do dalszej rodziny.

DALSZE POSTĘPOWANIE PO ODEBRANIU DZIECKA (SĄD, ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY)

Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.

W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.

Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane.W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania.

Jeżeli umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej nastąpiło w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny

Jeżeli rodzina, w której miało miejsce odebranie dziecka nie była objęta procedurą „Niebieskie Karty”, należy wypełnić druk „Niebieska Karta – A” i przekazać go przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Jeżeli procedura „Niebieskie Karty” była wcześniej wszczęta, należy ją kontynuować.

Procedury postępowania Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. nr 81, poz. 448 z 18 kwietnia 2011 r.).