Burmistrz Pyrzyc zachęca osoby doświadczające przemocy, osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione oraz wszystkie osoby, które przeżywają kryzys psychiczny - do skorzystania ze wsparcia specjalistów.

 

Konsultacje w lipcu 2024 r. udzielane będą online przez psychoterapeutę w podanych niżej dniach i godz., pod nr tel. 502 774 164.

 

01.07.2024 r. od 17:00 – 19:00,

03.07.2024 r. od 17:00 – 19:00,

06.07.2024 r. od 17:00 – 18:00,

08.07.2024 r. od 17:00 – 19:00,

10.07.2024 r. od 17:00 – 19:00,

15.07.2024 r. od 17:00 – 19:00,

17.07.2024 r. od 17:00 – 19:00,

20.07.2024 r. od 17:00 – 18:00,

22.07.2024 r. od 17:00 – 19:00,

24.07.2024 r. od 17:00 – 19:00.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Burmistrz Pyrzyc

 

(-) Marzena Podzińska


       GMINNY   PUNKT WSPARCIA

 

W Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, działa Gminny Punkt Wsparcia, który udziela bezpłatne wsparcia mieszkańcom gminy Pyrzyce, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

 

Dzień

Godziny

Świadczona pomoc

WTOREK

02.07.2024 r.

09.07.2024 r.

15:00-18:00

Agnieszka Mitrowicz

Psychoterapeuta psychodynamiczny

(indywidualne, grupowe konsultacje terapeutyczne dla osób z problemami dotkniętych przemocą domową)

ŚRODA

15.00-17:00

Ewelina Rynkiewicz

Z-ca Przewodniczącej  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Zdrowia.

(indywidualne konsultacje i porady)

Agnieszka Gajewska- Kuca

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(indywidualne konsultacje i porady)

17:00 -19:00

Beata Berdzik

Pedagog

(indywidualne konsultacje i porady pedagogiczne)

CZWARTEK

16:00 -18:00

Teresa Mamos

Psychoterapeuta systemowy;

Pedagog

(indywidualne, grupowe konsultacje terapeutyczne dla osób z problemami dotkniętych przemocą domową, porady pedagogiczne)

PIĄTEK

15:00-17:00

Izabela Rogojsza – Pawlaczyk

Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Specjalista pracy socjalnej.

(indywidualne konsultacje i porady)

 

 

 

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE  - pod nr tel. 502 774 164

Dzień

Godziny

Świadczona pomoc

PONIEDZIAŁEK

19:00 - 20:00

Agnieszka Mitrowicz

Psychoterapeuta psychodynamiczny

(indywidualne, grupowe konsultacje terapeutyczne dla osób z problemami dotkniętych przemocą domową)

ŚRODA

19:00 - 20:00

Agnieszka Mitrowicz

Psychoterapeuta psychodynamiczny

(indywidualne, grupowe konsultacje terapeutyczne dla osób z problemami dotkniętych przemocą domową)

 Urząd Miejski w Pyrzycach

 ul. Plac Ratuszowy 1(boczne wejście od ul. Kilińskiego)

 I piętro, pok. 130

 telefon: 91 3970347

 

                                                                                                                         Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                                    /-/ Marzena Podzińska

 

Zadanie jest realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 - 2026