Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprasza opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych -  uczestników projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19 do skorzystanie z dyżurów.