Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach informuje, iż od dnia 02.06.2020 r. wznowiono dyżury pełnione przez pracowników socjalnych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych -  uczestników projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19.

 Serdecznie zapraszamy